Seznamte se s námi.

MAD Recycling Česká republika


je osobou oprávněnou k převzetí odpadů k následnému druhotnému využití.

Specializací společnosti je výkup, třídění a obchodování s recyklovatelným papírem, fólií a stavebním odpadem.

MAD Recycling CZ přistupuje ke každému dodavateli i zákazníkovi flexibilně a individuálně.