O společnosti

Integrita společnosti

Společnost MAD Recycling Česká republika, a.s. zapadá svou koncepcí do soukolí koncernu Leipa se sídlem v Německu. Papírny Leipa jako vstupní komoditu pro produkci papíru upřednostňují recyklovatelný papír a současnou strategií papíren je využítí 100% podílu odpadového papíru vstupního materiálu.

MAD Recycling CZ jako dceřiná společnost papíren Leipa tak prostřednictvím dodávek odpadového papíru k opětovnému využití přispívá svou kapkou k udržitelnosti zdrojů našeho i evropského hospodářství.

Stručná historie společnosti

Společnost MAD Recycling ČR, a.s. byla založena v roce 2005, jako dceřiná firma německé společnosti Münchener Akten + Daten Vernichtung GmbH, která působí v řadě evropských zemí.  Tato společnost vznikla za účelem zajištění vstupní druhotné suroviny pro papírny Leipa GmbH, Schwedt (DE) a od svého vzniku se společnost orientuje ve svých činnostech především na zpracování a recyklaci papíru.

Důležité mezníky v historii společnosti


1998
Založení společnosti CEBA PRAHA a.s.

1999
Přejmenování společnosti na CEBA PAPÍR a.s.

2002
Společnost Münchener AKTEN+DATEN Vernichtung GmbH, München kupuje 51% společnosti CEBA PAPÍR a.s.

2005
Přejmenování společnosti na MAD PAPÍR a.s.

2008
Modernizace produkce zakoupením lisu PAAL KONTI 275C a dopravníku Bluetech

2011
Společnost začíná svou činnost v oblasti stavebních odpadů

2015
Plnohodnotné zařazení MAD Papír do koncernu MAD a souvstažné přejmenování na MAD Recycling Česká republika, a.s.

2017
Stěhování produkce a sídla společnosti do nových prostor na Průmyslové ulici v Olomouci

2019
Dokončení druhé fáze rekonstrukce areálu na Průmyslové ulici v Olomouci

Rekonstrukce areálu na Průmyslové ulici, Olomouc

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 3


Provozovna Na Sezníku, Olomouc

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 2


Dokumenty ke stažení
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.