O nás

Integrita společnosti

        Společnost MAD Recycling Česká republika, a.s. zapadá svou koncepcí do soukolí koncernu Leipa. Papírny Leipa jako vstupní komoditu pro produkci papíru upřednostňují recyklovatelný papír. Současnou strategií papíren je využítí 100% podílu odpadového papíru vstupního materiálu.
      MAD Recycling CZ jako dceřiná společnost papíren Leipa tak prostřednictvím dodávek odpadového papíru k opětovnému využití přispívá svou kapkou k udržitelnosti zdrojů našeho i evropského hospodářství. 

Stručná historie společnosti

     Společnost MAD Recycling ČR, a.s. byla založena v roce 2005, jako dceřiná společnost německé společnosti Münchener Akten + Daten Vernichtung GmbH, která působí v řadě evropských zemí.  Tato společnost vznikla za účelem zajištění vstupní druhotné suroviny pro papírnu Leipa GmbH, Schwedt (DE). Od svého vzniku se společnost orientovala ve svých činnostech především na zpracování a recyklaci papíru.

Důležité mezníky v historii společnosti
  • 1998  -  založení společnosti CEBA PRAHA a.s.
  • 1999  -  přejmenování společnosti na CEBA PAPÍR a.s.
  • 2002  -  společnost Münchener AKTEN+DATEN Vernichtung GmbH, München kupuje 51% společnosti CEBA PAPÍR a.s.
  • 2005  -  přejmenování společnosti na MAD PAPÍR a.s.
  • 2008  -  modernizace produkce zakoupením lisu PAAL KONTI 275C a dopravníku Bluetech
  • 2011  -  společnost začíná svou činnost v oblasti stavebních odpadů
  • 2015  -  plnohodnotné zařazení MAD Papír do koncernu MAD a souvstažné přejmenování na MAD Recycling Česká republika, a.s.
  • 2017  -  stěhování produkce a sídla společnosti do nových prostor na Průmyslové ulici v Olomouci
  • 2019  -  dokončení druhé fáze rekonstrukce areálu na Průmyslové ulici v Olomouci