Sběrný dvůr Brno

ceník

Katalogové číslo odpadu 150101:

1.05. karóny a lepenka ............................. nevykupujeme

1.11 noviny a časopisy .............................. 3,- Kč / kg


Katalogové číslo odpadu 150102:

FB   fólie barevná   ............................. nevykupujeme

FT   fólie čirá ........................................ nevykupujeme